Cỏ nhân tạo sân bóng đá LC 08C

Mã sản phẩm: Cỏ nhân tạo sân bóng đá LC 08C

Giá: 140.000 VNĐ

– Dtex : 8.800
– Chiều cao cỏ: 50 mm
– Khoảng cách luống: 5/8 inch
– Mật độ mũi khâu: 16/10 cm

– Mật độ sợi cỏ: 8 sợi/mũi khâu
– Cấu trúc: dòng cỏ sợi kim cươngVới 3 lớp đế.
– Bảo hành: độ mục thảm cỏ 3 năm

Thông Số Kỹ Thuật LC 08:

– Dtex : 8.800
– Chiều cao cỏ: 50 mm
– Khoảng cách luống: 5/8 inch
– Mật độ mũi khâu: 16/10 cm

– Mật độ sợi cỏ: 8 sợi/mũi khâu
– Cấu trúc: dòng cỏ sợi kim cươngVới 3 lớp đế.
– Bảo hành: độ mục thảm cỏ 3 năm

Có thể bạn quan tâm